Home OBS De Klimroos Schooltijden
Schooltijden 

De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk:

's Morgens van 8.30 - 11.45 uur ('s woensdags tot 12.15 uur)
's Middags van 13.00 - 15.15 uur

De groepen 1 t/m 4 zijn elke vrijdagmiddag vrij.


Om 8.25 / 12.55 klinkt de schoolbel al, waarop de kinderen van groep 3 t/m 8 in de rij naar binnen gaan. Hierdoor kunnen de lessen echt om 8.30 / 13.00 uur i.v.m. de effectieve leertijd beginnenBij slechte weersomstandigheden, zoals veel neerslag of extreme kou, kunnen de kinderen zodra het hek open gaat naar binnen als de leerkrachten dit aangeven.