Home OBS De Klimroos OverblijvenOverblijven/ Tussenschoolse / Buitenschoolse opvang
Voor meer info http://www.kibeo.nl/
 
Tussenschoolse opvang (TSO)
Gezellig met zijn allen aan tafel wat eten en drinken en daarna nog even lekker naar buiten om energie op te doen voor het middagprogramma op school onder deskundige begeleiding. Dat is tussenschoolse opvang in het kort.

Sinds 1 augustus 2006 zijn scholen verplicht om tussenschoolse opvang de coordinatie en uitvoering van de tussenschoolse opvang (het overblijven) professioneel te regelen.

Op de Klimroos hebben we er inmiddels voor gekozen om de TSO door 'Kibeo' te laten uitvoeren. Een prima keuze, want 'Kibeo' werkt met professioneel personeel en binnen de organisatie is een schat aan kennis over kinderen aanwezig. De vrijwilligers die op verschillende scholen de TSO verzorgen worden geschoold via het interne opleidingsprogramma 'de Bevelanden Academie'.

Er zijn 3 manieren om de TSO te regelen:

met een abonnement;
met een TSO strippenkaart;
met losse afname.

Abonnement

Wanneer uw kind 1 of meerdere keren per week op school komt eten, dan is een abonnement de beste keuze. U koopt een abonnement voor 1, 2, 3 of 4 keer per week. Als u een abonnement heeft, komt uw kind elke week op dezelfde dag(en) eten. Een flexibel abonnement is ook mogelijk. Voor meer informatie hierover kunt u bellen met de afdeling Advies & Bemiddeling, tel. (0113) 61 90 90.


Strippenkaart

Eet uw kind niet elke week, maar wel regelmatig op school, dan kunt u een strippenkaart kopen. U koopt een kaart van 10 keer. U meldt uw kind elke keer dat het komt eten apart aan. Is de kaart op, dan kunt u een nieuwe kopen . Maken meer kinderen uit hetzelfde gezin gebruik van TSO, dan is een gezinsstrippenkaart iets voor u.

Losse afname

Komt uw kind maar heel af en toe, dan kunt u per keer betalen. U koopt dan een kaartje op school.


Tarieven

De tarieven van tussenschoolse opvang verschillen iets per school. De exacte prijzen staan in het boekje "Tussenschoolse opvang" dat te verkrijgen is op de school van uw kind. Ook kunt u bellen met de afdeling Advies & Bemiddeling, tel. (0113) 61 90 90.

Wilt u uw kind aanmelden voor de TSO, neem dan contact op met de afdeling Advies & Bemiddeling (0113) - 61 90 90. Voor meer informatie kunt u op de deelnemende basisscholen een informatieboekje aanvragen. Hierin zit tevens het aanmeldingsformulier en de algemene voorwaarden.