Home OBS De Klimroos Ouders
Ouders


We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de ontwikkelingen bij ons op school.
We informeren de ouders regelmatig d.m.v. een informatiebulletin
Ook vinden we het belangrijk dat de ouders de school gemakkelijk binnen kunnen lopen voor een praatje met de leerkracht of de directeur.
Een goed contact tussen ouders en school is noodzakelijk. Door dit contact en het actueel houden van de website, het regelmatig plaatsen van berichten met foto's op facebook en het werken met digiduifweten de ouders ook waar de leerkrachten en de kinderen op school mee bezig zijn.


MR en OR

De Medezeggenschapsraad is medeverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. De leden worden gekozen door de ouders/verzorgers en benoemd door de bestuurscommissie.
De Ouderraad helpt met het organiseren van diverse activiteiten, zoals de jaarlijkse schoolreis, Sinterklaasviering, musicalavond en het pleinfeest in de laatste schoolweek.

Leden van de Medezeggenschapsraad.
Namens de ouders: mevr. J. Hagenaars-Maasmevr. J. v.d. Dorpel-Lagendijk en mevr. C. Verton-Willeboer.
Namens de leerkrachten: mevr. J. Sandee-Pieters, mevr. H. de Groodt en mevr. E. Schrijver-van Koeveringe.

Leden van de Ouderraad.
Namens de ouders:  Nanda Westerweele (voorzitter/penningmeester), Danielle Fierloos (secretaris), Diana van Hengel, Marjoleine Lobbezoo, Nicole Bal en Chantal Schuurbiers


Namens de leerkrachten: Andrea v.d. Linde, Myriam Verschure en Arnold Meijer.