Home

OBS de Klimroos en Stichting SOM vinden het recht van privacy een serieuze zaak.
Met de persoonsgegevens die wij verwerken wordt op de juiste manier omgegaan zoals die beschreven is in de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming. Voor informatie hierover verwijzen wij naar de directie, de Functionaris voor Gegevensbescherming van Stichting SOM of naar het Privacy Statement zoals dat door Stichting SOM is opgesteld. 
Klik hier.
Naast het Privacy Statement wordt er ook gewerkt aan de Privacy Verklaring van Stichting SOM.