Home Aanmeldprocedure
De Klimroos is een dynamische school, met kleine combinatiegroepen. Het grote voordeel van combinatiegroepen is het groepsdoorbrekend werken; leerlingen werken op hun eigen niveauZo kunnen bijvoorbeeld leerlingen van groep 5 heel goed aansluiten bij de lesstof van groep 6 als ze daaraan toe zijn. Of kinderen in groep 4 kunnen meedoen met de lesstof van groep 3 wanneer ze bepaalde doelen nog niet voldoende beheersen.
Hierbij maken we dankbaar gebruik van moderne lesmaterialen. Zo hebben alle leerlingen vanaf groep 4 een eigen tablet. Het lesprogramma kan zo voor elk kind individueel worden samengesteld en voorkom je dat kinderen die moeite hebben met een bepaald lesonderdeel een achterstand oplopen. Ook leerlingen die net iets sneller zijnkunnen doorwerken en hoeven niet te wachten op de rest van de klas.

Met een leerlingenpopulatie van ca. 90 is er veel individuele aandacht voor de leerling en kunnen wij een veilige leeromgeving bieden. Omdat wij een openbare school zijn, voelen leerlingen van alle gezindten en levensovertuigingen zich hier thuis. Doordat wij leerlingen hebben met diverse culturele achtergronden, vormt dit een mooie afspiegeling van de pluriforme maatschappij in ons land.

Optioneel bieden wij op De Klimroos ook godsdienst onderwijs en humanistisch vormingsonderwijs aan. Hiervoor hebben wij vakleerkrachten aangesteld die deze lessen eens per week verzorgen.


Klikt u hier voor meer informatie en/of het aanmelden van uw kind.